Problemen met de Rekentool?

Home > Kennisbank WNT > WNT-overgangsrecht > Problemen met de Rekentool?


Tips bij het oplossen van problemen met de Rekentool

Deze pagina bevat een aantal tips en praktische suggesties voor het gebruik van de Rekentool voor de afbouw van de bezoldiging.

Gebruik de Rekentool wanneer mogelijk

Het is aan te raden om de Rekentool van www.topinkomens.nl te gebruiken voor de definitieve berekening van de toegestane bezoldiging, want de accountant kan dan volstaan met een vereenvoudigde controle op deze gegevens. Helaas geeft de Rekentool niet in alle situaties een (juist) antwoord.

Op het moment van deze publicatie was het nog niet duidelijk of en wanneer de Rekentool zal worden aangepast.

De Rekentool houdt geen rekening met eerdere vrijwillige verlagingen

De bezoldigingsmaxima van 2020 zijn verwerkt in de Rekentool, maar er wordt geen rekening gehouden met correcties voor eerdere vrijwillige verlagingen (Beleidsregels WNT, artikel 11a).

Er kunnen ook elke jaar weer nieuwe verschillen ontstaan door kleine verschillen tussen de werkelijke en de toegestane bezoldiging.

Excel Tools voor de berekening van de toegestane bezoldiging tijdens de afbouwperiode, inclusief berekening vermindering in verband met eerdere vrijwillige verlaging.

Om de complexe berekening te ondersteunen stelt WNTadvies.nl enkele zelf ontwikkelde rekentools kosteloos ter beschikking.

Met onderstaande tools kan de bezoldiging inclusief het effect van vrijwillige verlagingen worden berekend en kan de toegestane bezoldiging steeds elk jaar weer opnieuw worden berekend als er gegevens zijn veranderd, bijvoorbeeld door verhoging van het WNT-maximum of door kleine verschillen in de bezoldiging.

Kies de tool die van toepassing is voor de betreffende functionaris.

Bijvoorbeeld: als het overgangsrecht is gestart in 2014 bij de invoering van de sectorregeling zorg, dan start de afbouw vier jaar later, vanaf 2018.

Bereken effect vrijwillige verlaging met de Rekentool

Het effect van de vrijwillige verlaging kan voor het eerste afbouwjaar wel worden gesimuleerd met de Rekentool, maar de output bevat dan niet de juiste gegevens van de werkelijke bezoldiging.

Simulatie werkt als volgt:

Bereken de afbouw met de Rekentool, maar vul de hoogste bezoldiging sinds 2013 in als werkelijke bezoldiging in het laatste jaar voor de afbouw. De toegestane bezoldiging voor het eerste afbouwjaar is nu gelijk aan de uitkomst van deze berekening, maar deze bezoldiging mag niet hoger uitkomen dan de werkelijke bezoldiging in het laatste jaar voor de afbouw.

De Rekentool houdt vanaf het tweede afbouwjaar geen rekening met afwijkingen in de bezoldiging

Startpunt van de afbouw voor het tweede afbouwjaar e.v. is de werkelijke bezoldiging van het voorafgaande jaar. De Rekentool houdt geen rekening met bezoldigingen in het voorafgaande jaar die lager zijn dan toegestaan. Als er sprake is van een verschil, dan moet de toegestane bezoldiging voor het tweede afbouwjaar e.v. handmatig worden berekend.

Hoe de Rekentool te gebruiken bij parttime dienstverband

De Rekentool ondersteunt geen berekeningen voor het werken in deeltijd. Het is wel mogelijk om de uitkomsten van de Rekentool te gebruiken, maar dan moet de input (bezoldiging, wnt-maximum) eerst naar fulltime worden omgerekend en de berekende toegestane bezoldiging moet weer in een deeltijd-bezoldiging worden omgezet. Als de deeltijdfactor tijdens het dienstverband is verlaagd dan kan dezelfde methodiek worden gevolgd.

Aandachtspunt bij Rekentool: wat zijn de laatste afspraken over bezoldiging?

In de Rekentool wordt onder andere de vraag gesteld ''Wanneer heeft u voor het laatst afspraken over uw bezoldiging gemaakt'' . Hier is een toelichting op zijn plaats. Het gaat bij deze vraag om het moment van de (nieuwe) afspraken over een verhoging van de bezoldiging. Afspraken over aanpassing van de bezoldiging die zijn toegestaan onder het overgangsrecht (zoals bijvoorbeeld compensatie-afspraken voor de aftopping van het pensioen) zijn bij de beantwoording van deze vraag niet van belang. Zie Aanpassingen in de behoudfase voor de afspraken die zijn toegestaan.