Wet Normering Topinkomens


Kennisplatform voor RvC/RvT, bestuurders, controllers en hrm-professionals

De Kennisbank van WNTadvies geeft antwoord op veel voorkomende vragen van instellingen.

Zie voor actualiteiten
WNT-nieuws

Jaarlijkse nieuwsbrief

In januari publiceren wij een nieuwsbrief met een overzicht van veranderingen in wet- en WNT- regelgeving.
Voor aanmeldingen...

Wij bieden onafhankelijk advies over vraagstukken rond de WNT voor
RvT/RvC, bestuurders, staffunctionarissen, koepelorganisaties, accountants en juridisch adviseurs

Onze aanpak

Wij werken met heldere afspraken vooraf over de aanpak, timing en kosten.

Lees verder.....

Waarmee kunnen wij u helpen?

Wij zijn thuis op de vele terreinen van de WNT.
Wij adviseren over (WNT-)beloningsbeleid en ondersteunen ook instellingen bij uitvoeringsvragen.

De opdrachten die wij uitvoeren zijn heel divers.

Lees verder.....

tel. 06 247 47 600

Henk Jan van den Bosch

is registeraccountant, ervaren toezichthouder en specialist in belonings- en uitvoeringsvragen rond de WNT.

Lees verder....