Onze aanpak

Wij bieden onafhankelijk  advies over vraagstukken rond de  WNT voor
RvT/RvC, bestuurders, staffunctionarissen, koepelorganisaties, accountants en juridisch adviseurs.

Wij werken met heldere afspraken vooraf over de aanpak, wijze van advisering, timing en kosten. Waar nodig wordt samengewerkt met andere specialisten. In de praktijk werken wij in de voorbereiding  vaak samen met de staffunctionarissen van de organisatie, zodat tegelijkertijd kennis over de WNT wordt opgebouwd.

Na een eerste contact per email of telefonisch kunnen wij u een voorstel doen voor de formulering van de adviesvraag en de te verwachten tijdsbesteding en kosten. Bij regelmatig voorkomende soorten opdrachten kan worden uitgegaan van een vaste vergoeding. Voor andere opdrachten wordt een indicatie van de te verwachten tijdsbesteding aangegeven; bij een te verwachten overschrijding wordt vooraf overlegd. 

Voor de meeste opdrachten is telefonische afstemming en contact per email toereikend en het meest efficiënt. In voorkomende gevallen kan een bespreking of telefonische of Teams-vergadering worden belegd. 

Als er nog andere (bijvoorbeeld juridische  of fiscale) expertise nodig is, dan wordt dit in onderling overleg geregeld.  Er wordt dan vaak samengewerkt met de externe of interne vaste adviseurs van de WNT-instelling.  

tel. 06 247 47 600