Onze WNT-expertise

Met welke WNT-vraagstukken kunnen wij u helpen?

Beloningsbeleid

 • Beloning nieuwe bestuurder

 • Beleid bij meerhoofdig bestuur

 • Pensioenaftopping compenseren?

 • Onderbouwing/toetsing klassenindeling

 • Secundaire arbeidsvoorwaarden

Arbeidsovereenkomst

 • Salaris- of bezoldigingsafspraak?

 • WNT-check (secundaire) arbeidsvoorwaarden

 • Afspraken met interim-bestuurder

 • WNT-Invloed veranderingen juridische of organisatiestructuur en bij fusie

WNT verslaggeving

 • Opstellen / toetsen WNT-verantwoording in jaarrekening en remuneratieverslag.

 • Herstellen van fouten van eerdere jaren

 • WNT-begeleiding staffunctionarissen

Second opinion in WNT-discussies

 • Second opinion m.b.t. uitvoering overgangsrecht.

 • Second opinion m.b.t. door de accountant vastgestelde overschrijdingen en onverschuldigde betalingen.

Support bij uitvoering WNT

 • WNT-check arbeidsovereenkomst

 • (Check) bezoldigingsberekeningen en toetsing aan de WNT.

 • Toetsing uitvoering interim-bestuurders

 • Opstellen/toetsen WNT-verantwoording

WNT Overgangsrecht

 • Salarisverhoging tijdens overgangsrecht.

 • (Check) berekeningen bezoldiging tijdens overgangsrecht.

 • Afspraken na afbouw overgangsrecht.

WNT bij ontslag en pensionering

 • Toegestane uitkeringen bij ontslag

 • Samenhang met pensioenregelingen.

Communicatievraagstukken

 • Transparante communicatie bij mediagevoelige WNT-issues.

 • Communicatie beloningsbeleid in het jaarverslag