WNT in de arbeids-overeenkomst

Home > Kennisbank WNT > Beloningsbeleid en WNT > WNT in de arbeidsovereenkomst

De WNT heeft ook invloed op de arbeidsovereenkomst met topfunctionarissen. Vóór de komst van de WNT werden in de praktijk meestal afspraken gemaakt over het salaris en de secundaire arbeidsvoorwaarden. De WNT gaat echter uit van een bezoldiging, onder andere inclusief bijtelling leaseauto en pensioenlasten. Daarnaast is de bezoldiging wettelijk gemaximeerd. Voor de topfunctionarissen met een bezoldiging op of boven het maximum moeten veranderingen voortdurend worden getoetst aan de WNT.

''Klassieke'' arbeidsovereenkomst of een Bezoldigingscontract?

Bij nieuwe aanstellingen moet er een keuze worden gemaakt op welke wijze de afspraken worden gemaakt. Er kan een ''klassieke'' overeenkomst worden opgesteld met salarisafspraken en de aanvullende voorwaarde dat de WNT-norm niet wordt overschreden. Maar het is ook mogelijk om een bezoldiging overeen te komen. Wat zijn de verschillen?

Wat is de meest praktische overeenkomst?

Als de arbeidsvoorwaarden ruim onder het WNT-maximum uitkomen, dan is een ''klassieke'' arbeidsovereenkomst in de uitvoering waarschijnlijk het meest eenvoudig, omdat de bestuurder dan op dezelfde manier wordt behandeld en uitbetaald als de overige medewerkers.

Bij arbeidsvoorwaarden die op een of andere wijze gekoppeld zijn aan het bezoldigingsmaximum is een bezoldigingscontract het meest praktisch.

Maandelijks uitbetalen van vakantietoeslag is eenvoudiger

Het achteraf uitbetalen van vakantietoeslag in mei over de afgelopen 12 maanden kan administratieve complicaties veroorzaken. Dit speelt o.a. in de zorgsector, het onderwijs en bij de overheid. De WNT-norm gaat uit van de toetsing van de uitbetaling in een kalenderjaar. In het jaar van het beëindigen van het dienstverband kan daardoor een overschrijding ontstaan, die moet worden gemotiveerd.

Het is praktischer om maandelijks een vast bedrag inclusief vakantietoeslag uit te betalen.

Voorbeelden van arbeidsovereenkomsten voor bestuurders

In de zorgsector wordt een bezoldigingscontract als model arbeidsovereenkomst gehanteerd. Als een bestuurder tevens werkzaam is als ''medisch specialist'' dan kan dat het beste in een afzonderlijke arbeidsovereenkomst worden vastgelegd.

Voor woningcorporaties is een handreiking arbeidsovereenkomst bestuurders gepubliceerd die uitgaat van een klassieke overeenkomst.

Op de site van VTW (Vereniging van Toezichthouders Woningcorporaties) is een Splitsingstool gepubliceerd, waarmee de bezoldiging kan worden omgerekend naar een maandsalaris, uitgaande van pensioenpremies voor de woningcorporatiesector.