Contact

Aanmelding voor de jaarlijkse nieuwsbrief

Mail naar nieuwsbrief@WNTadvies.nl met vermelding van uw naam, organisatie en functie.

In januari wordt de nieuwsbrief gepubliceerd met een overzicht van alle veranderingen.

Uw adviseur

Henk Jan van den Bosch
tel. 06 247 47 600


mail: vandenbosch@wntadvies.nl

Kennisbank

Deze website en de Kennisbank zijn met zorg samengesteld en worden up to date gehouden met input van verschillende WNT-deskundigen.

Deze site geeft informatie over in de praktijk vaak voorkomende situaties. De WNT-regelgeving die afkomstig is van verschillende ministeries is echter complex en omvangrijk. Er worden regelmatig wijzigingen doorgevoerd. Het einde van de veranderingen is nog niet in zicht, de uitvoeringsvraagstukken rond het het WNT-overgangsrecht lopen tenminste nog door tot 2022.

Als er sprake is van een complexe of afwijkende situatie of u weet het niet zeker raadpleeg dan een adviseur, de controlerend accountant en/of het betreffende ministerie of de verantwoordelijke toezichthouder.

Aan de informatie op deze site kunnen geen rechten worden ontleend.

Heeft u suggesties ?

De Kennisbank is gericht op regelmatig voorkomende WNT-vragen van zelfstandige organisaties die incidenteel met de WNT te maken hebben.

Heeft u suggesties of algemene vraagstukken die ook voor de doelgroep interessant kunnen zijn om op te nemen in de kennisbak laat het dan weten aan redactie@WNTgids.nl

Ervaring

Henk Jan van den Bosch is een voormalig financieel bestuurder en ervaren toezichthouder in semipublieke en private organisaties met rollen in renumeratie en auditcommissies. Sinds de invoering van de Wet Normering Topinkomens (WNT) in 2013 adviseert hij RvC/RvT's , bestuurders en koepelorganisaties over belonings- en uitvoeringsvraagstukken rond de WNT. Hij is lid van de werkgroep WNT van de NBA (accountants).

Daarnaast is hij docent van de masterclass Werkgeverstaken voor toezichthouders in de zorg- onderwijs- en woningcorporatiesector voor het onderdeel arbeidsvoorwaarden.

Hij is oprichter en eindredacteur van de Kennisbank WNT van WNTadvies.nl


Bedrijfsgegevens

WNTadvies.nl is een activiteit van Manpar B.V. te Mijdrecht, KvK 3008 3681