Contact

Aanmelding voor de  jaarlijkse nieuwsbrief

Mail naar nieuwsbrief@WNTadvies.nl met vermelding van uw naam, organisatie en functie. 

In januari wordt de nieuwsbrief gepubliceerd met een overzicht van alle veranderingen. 

Uw adviseur

Henk Jan van den Bosch    
tel.  06 247 47 600 


mail: vandenbosch@wntadvies.nl

Kennisbank

Deze website en de Kennisbank zijn met zorg samengesteld en worden up to date gehouden met input van verschillende WNT-deskundigen. 

Deze site geeft informatie over in de praktijk vaak voorkomende situaties. De WNT-regelgeving die afkomstig is van verschillende ministeries is echter complex en omvangrijk. Er worden regelmatig wijzigingen doorgevoerd. Het einde van de veranderingen is nog niet in zicht.
Het WNT-overgangsrecht is inmiddels uitgewerkt, maar de 2e Evaluatiewet WNT zal ongetwijfeld weer de nodige veranderingen met zich meebrengen.  

Als er sprake is van een complexe of afwijkende situatie of u weet het niet zeker raadpleeg dan een adviseur, de controlerend accountant en/of het betreffende ministerie of de verantwoordelijke toezichthouder. 

Aan de informatie op deze site kunnen geen rechten worden ontleend. 

Heeft u suggesties ?

De Kennisbank is gericht op regelmatig voorkomende WNT-vragen van zelfstandige organisaties die incidenteel met de WNT te maken hebben. 

Heeft u suggesties of algemene vraagstukken die ook voor de doelgroep interessant kunnen zijn om op te nemen in de kennisbak laat het dan weten aan redactie@WNTgids.nl

Ervaring

Specialist in belonings- en uitvoeringsvraagstukken rond de Wet Normering Topinkomens (WNT).

Sinds de invoering van de WNT in 2013 adviseur van RvT/RvC's , bestuurders en koepelorganisaties

 Ervaren toezichthouder in semipublieke en private organisaties met rollen in renumeratie- en auditcommissies. 

Registeraccountant, lid van de werkgroep WNT van de NBA (accountants).  

Initiatiefnemer en eindredacteur van  de Kennisbank WNT van WNTadvies.nl 


Bedrijfsgegevens

WNTadvies.nl is een activiteit van Manpar B.V.  te Mijdrecht, KvK 3008 3681