Aanpak afbouw bezoldiging

Home > Kennisbank WNT > WNT-overgangsrecht > Aanpak afbouw bezoldiging 


Vanaf welk moment moet de bezoldiging worden afgebouwd? 

Na de eerste fase van het overgangsrecht, de behoudperiode de van 4 jaar, moet de bezoldiging in 4 stappen (3 jaar) worden afgebouwd naar het actuele bezoldigingsmaximum. 

Berekening van de afbouw van de bezoldiging in het eerste afbouwjaar 

De afbouw in het eerste afbouwjaar is 25% van het verschil tussen

·         De werkelijke bezoldiging van het laatste jaar vóór het afbouwjaar en 

·        Het WNT-maximum van het 1e afbouwjaar.

De maximaal toegestane bezoldiging is dan gelijk aan de werkelijke bezoldiging van het laatste jaar vóór de afbouw -/- de afbouw.

Compensatie in 1e afbouwjaar bij eerdere vrijwillige verlaging van de bezoldiging

Als de bezoldiging al vóór het 1e afbouwjaar (vrijwillig) is verlaagd, dan mag hiermee rekening worden gehouden bij de berekening van de afbouw in het eerste afbouwjaar. De werkwijze is beschreven in de  Beleidsregels WNT 2018 (artikel 11a). Voor de volgende afbouwjaren wordt uitgegaan van de werkelijke bezoldiging in het voorafgaande jaar.  

Praktijkvoorbeeld afbouw bezoldiging bij een Zorginstelling

Op een zorginstelling is de klassenindeling van de zorgsector van toepassing. De zorginstelling was vanaf 2014 ingedeeld in Klasse E en vanaf 2016 in de nieuwe klassenindeling in Klasse III. 

Het overgangsrecht is gestart in 2014 (eerste overschrijding).

De bezoldiging is in 2015 verlaagd als gevolg van de aftopping van de pensioenopbouw. 

De berekening van de afbouw ziet er dan als volgt uit. 

Van bezoldiging naar salaris, ''omgekeerd rekenen'' in de afbouwfase

In de ''behoudfase'' zijn de eerder afgesproken arbeidsvoorwaarden uitgevoerd zonder beperkingen voor de bezoldiging.  In de afbouwfase moet er een omgekeerde benadering worden gevolgd. Er wordt jaarlijks een maximaal toegestane bezoldiging vastgesteld, die vervolgens moet worden ''teruggerekend'' naar het uit de betalen salaris.  

Stappenplan voor een praktische aanpak van de afbouw

De afbouw is afgerond, wat dan? 

Vanaf het moment dat de bezoldiging onder het bezoldigingsmaximum komt wordt er niet meer afgebouwd. Er ontstaat weer ruimte om de bezoldiging te verhogen. Bij kleinere overschrijdingen van het WNT-maximum verloopt de afbouw soms sneller dan de wettelijke termijn omdat het WNT-maximum door indexering inmiddels is verhoogd. 

Als er weer bezoldigingsruimte ontstaat, dan betekent overigens niet altijd dat de bezoldiging van de bestuurder dan ook automatisch weer wordt verhoogd. Of dat gebeurt is afhankelijk van de afspraken in de arbeidsovereenkomst tussen de RvC en de bestuurder. 

Het is aan te bevelen om tijdig afspraken vooraf te maken over de ontwikkeling van de bezoldiging na de afbouwperiode.