Wet Normering Topinkomens


Kennisplatform voor RvC/RvT, bestuurders, controllers en hrm-professionals

De Kennisbank van WNTadvies geeft antwoord op  veel voorkomende vragen van instellingen.    

Zie voor actualiteiten
WNT-nieuws

Jaarlijkse nieuwsbrief

In januari publiceren wij een nieuwsbrief met een overzicht van  veranderingen in wet- en WNT- regelgeving.   
Voor aanmeldingen... 

Wij bieden onafhankelijk  advies over vraagstukken rond de  WNT voor
RvT/RvC, bestuurders, staffunctionarissen, koepelorganisaties, accountants en juridisch adviseurs

Onze aanpak

Wij werken met heldere afspraken vooraf over de aanpak, timing en kosten. 

Lees verder.....   

Waarmee kunnen wij u helpen? 

Wij zijn thuis op de vele terreinen van de WNT.
Wij adviseren over (WNT-)beloningsbeleid en ondersteunen ook instellingen bij uitvoeringsvragen.

De opdrachten die wij uitvoeren zijn heel divers.  

Lees verder..... 

tel. 06 247 47 600

Henk Jan van den Bosch

Specialist in belonings- en uitvoeringsvragen rond de WNT. 
Ervaren toezichthouder in  remuneratie en audit commissies.

Lees verder....