WNT verantwoording en publicatie

Home > Kennisbank WNT > WNT verantwoording en publicatie

De algemene verantwoordings- en publicatieplicht is toegelicht op de volgende pagina's

Welke WNT-gegevens publiceren?

Hoe en wanneer publiceren?


WNT-rapportage bij een groep van rechtspersonen

Bij een groep van rechtspersonen is de instelling vrij om te kiezen of de WNT-bezoldigingsgegevens worden opgenomen worden in de geconsolideerde jaarrekening of de enkelvoudige jaarrekening van de betreffende rechtspersoon. Zie voor nadere informatie

Uitvoeringsregeling WNT, artikel 5c lid 3 en

WNT bij verbonden rechtspersonen.